home
   producten
track record
voorwaarden
cv
aanbevelingen
Product Evaluatie
Protcons B.V.
Tubasingel 22
2287 CM Rijswijk

06 2151 3699
huub@protcons.nl

KVK 27379345
RABO 01143933541

Evaluatie

 

Giftige stoffen op materieel of zelfs direct op de menselijke huid vormen een gevaar voor de gezondheid.
Om de effectiviteit van een ontsmettingsmethode te meten heb ik een testmethode ontwikkeld. Hierbij wordt een goed zichtbaar maar ongevaarlijk chemicalie op de huid van vrijwilligers of op een ander te/onderzoeken oppervlak aangebracht. We kunnen gebruik maken van drie soorten mengsels die de werking simuleren van water/achtige (zuur-base), olie/achtige (vele industriechemicalien) en vaste stoffen.
 
De resultaten zijn zowel direct zichtbaar (kwalitatief) als achteraf getalsmatig in een laboratorium vast te stellen (kwantitatief), waarvoor dan wel speciaal monsters genomen moeten worden.

 

Met de toegepaste methoden kan op deze manier direct zichtbaar maar ook kwantitatief getest worden: verschillende soorten besmetting, manieren van besmetting, procedures, toegepaste bescherming etcetera.
De methode leent zich dan ook uitstekend voor instructie.

  Practische test met fluorescent om zelf waar te nemen hoe en

     waar besmetting overgedragen wordt,
  Nabespreking